HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Een HACCP vloer is dan ook niet zozeer een type vloer, maar een vloer die aan bepaalde voorwaarden voldoet om HACCP te bewerkstelligen. De uitleg van HACCP en de eisen die hiervoor gesteld worden aan een vloer lees je hier.

HACCP en de voedingsmiddelen industrie
De Hazard Analysis Critical Control Points gelden sinds december 1995 voor bedrijven die voedingsmiddelen bereiden, verwerken, behandelen, verpakken, vervoeren, opslaan of verhandelen. Deze bedrijven zijn verplicht het eigen voortbrengingsproces zodanig onder controle te krijgen dat de veiligheid van producten gewaarborgd is.

Regels HACCP
Het borgingssysteem dat dit moet bewerkstelligen is gebaseerd op HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points. We lichten hier de betekenis per woord toe.  
 
Hazard
Hazard staat voor een mogelijk gevaar of risico dat in voedsel aanwezig zou kunnen zijn en mogelijk schadelijke gevolgen kan hebben voor de consument. b.v. bacteriën, virussen schimmels, hout, steentjes, glas, bestrijdingsmiddelen etc.

Analysis
Analysis staat voor het analyseren van de mogelijke gevaren (Hazards) in de productie- of proceslijn.

Critical Control Points
Als de analyse klaar is, worden er in het proces specifieke punten (Critical Control Points) aangeduid die gecontroleerd en beheerst moeten worden.

Voor bedrijven houdt deze regel in dat zij op basis van HACCP zelf moeten aangeven in welke fase zij van hun productie- of voortbrengingsproces zij kunnen voorzien dat er eventuele gevaren voor de gezondheid van de consument zouden kunnen ontstaan. Deze bedrijven moeten dan het borgingssysteem opzetten om de geinventariseerde risico’s te beheersen.

Beoordeling HACCP
HACCP is dus eigenlijk een controle op het productieproces om zodoende gezondheidrisico’s te beheersen. Het HACCP systeem dat een bedrijf opzet wordt vervolgens beoordeeld door de IGB/KvW (Inspectie Gezondheidsbescherming/Keuringsdienst van Waren) of de RVV (Rijksdienst voor de keuring van Vlees en Vee). Zij doen uitspraak of uw HACCP systeem leidt tot het gewenste product. In België wordt dit beoordeeld door het Ministerie van Volksgezondheid of door de algemene eetwaren inspectie.

HACCP en eisen voor vloeren
HACCP vloeren is een volksterm voor vloeren die voldoen aan HACCP volgens de wetgeving zoals gesteld in de Warenwet. In artikel 14 van de Warenwet staat het dat vloeroppervlakten in bedrijfsruimten:  

- In goede staat verkeren
- Goed reinigbaar moeten zijn
- Goed desinfecteerbaar moeten zijn

De vloeren van Latexfalt zijn kunststofvloeren die voldoen aan deze eisen en regels. Wij hebben ruime ervaring met HACCP en vloeren en begrijpen het spanningsveld waar bedrijven in de voedingsmiddelen industrie mee te maken hebben. Latexfalt vloeren zijn vloeistofdicht, slagvast, stootvast, slijtvast, naadloos en vlak.

HB Troffelvloer
In de regel wordt de HB Troffelvloer gebruikt als dé vloer voor de levensmiddelenindustrie. Deze industriële vloer is uitermate geschikt voor HACCP. De vloer is dicht, ondoordringbaar voor vloeistoffen als oliën en vetten en aanhechting van vuil dat kan leiden tot schimmels en bacteriën is vanwege de structuur onmogelijk. Verder is een HB Troffelvloer goed te belopen en makkelijk te reinigen.

HB Troffelvloer als wand
Voor sommige bedrijven is het gewenst om de Troffelvloer niet alleen op de grond maar ook op wanden en zuilen aan te brengen. Zodoende ontstaat er een naadloze, makkelijk te reinigen verbinding tussen wanden en vloeren. Vraag onze specialist naar de mogelijkheden.

Onderhoud vloer
De kunststof vloeren die voldoen aan HACCP zijn – net als alle andere kunstof vloeren – makkelijk in reiniging en onderhoud. Is de vloer beschadigd? Geen nood! Dit vloertype is snel, gemakkelijk en naadloos te repareren zonder dat daarvoor de hoofdprijs te betalen.

Gedegen Advies

Wilt u vrijblijvend advies over het leggen, onderhouden of renoveren van uw vloer, neem dan contact met ons op en bel [+31] 071-341 9108, mail ons of maak gebruik van het contactformulier.